Rekisteriseloste
Vaihda sivua

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Kämp Collection Hotels Oy konsernin asiakasrekisteri sisältäen GLO hotelli ja ravintola-asiakkaat.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitoon, asiakaspalveluun, tapahtumajärjestelyihin, tiedottamiseen ja markkinointiviestintään liittyen. Tietoja käytetään mm. automaattisessa tiedotejakelussa, SMS-viestipalvelussa ja uutiskirjepalvelussa. Kämp Collection Hotels Oy huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti sekä luottamuksellisesti. Asiakasrekisterin käyttäjät allekirjoittavat vaitiolosopimuksen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan; palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen; laskutukseen, luotonvalvontaan sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös Kämp Collection Hotels Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluiden ja tuotteiden mainontaan, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin sekä suoramarkkinoinnin kohdistamiseen rekisteröidyille. Viestinnän tunnistetietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi mediakohtaisesti tai kokonaan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: 

rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti, työpaikka, työtehtävä ja/tai yhteisön tiedot. Rekisteröidyn työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Rekisteröidyn työtehtävät, toimenkuvat ja henkilökohtaiset kiinnostusalueet ja asiakkaan käyttöhistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan suoraan asiakkailta puhelimitse tai sähköpostilla ja asiakassuhteen hoitamista varten joko sähköisten internetlomakkeiden tai tulostettavien rekisterilomakkeiden avulla. Tietolähteenä myös asiakkaille järjestettävät tilaisuudet. Asiakaspalvelutilanteissa puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten esimerkiksi sähköpostiviestit, tallentaa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Kämp Collection Hotels Oy  ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden jakelijoiden rekistereistä, väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan asianomaisille kullekin vain tarvitsemaltaan tai laissa määrätyltä osuudelta. Tällaisia luovutuksia ovat, esim. erikoisruokavalio ja allergiatietojen luovuttaminen ravintoloille ja majoituspaikkoihin, maksukorttitietojen luovuttaminen maksusuoritusten saajille jne. Luovuttaminen tapahtuu pääosin teknisinä tallenteina. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

A. Manuaalista aineistoa säilytetään. Manuaaliset rekisteröintilomakkeet tuhotaan välittömästi tietojen järjestelmätallennuksen jälkeen.

B. Käyttäjähallinnasta vastaa IT-osasto. Palvelimet sijaitsevat Kämp Collection Hotels Oy:n omassa tai heidän valtuuttaman konesalioperaattorin lukitussa konehuoneessa. Järjestelmän käyttövalvonta on Kämp Collection Hotels Oy:n konsernin IT-johtajalla. Tietokantaan on käyttöoikeudet vain erikseen nimetyllä Kämp Collection Hotels Oy:n henkilökunnalla. Käyttäjätunnushallinnasta huolehtii Kämp Collection Hotels Oy:n vakituiseen henkilökuntaan kuuluva tunnushallintavastaava.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Kämp Collection Hotels Oy

Rekisteriasiat
privacy@kampcollection.com

Varaa huone

Erikoistarjoukset Varaa nyt