GLO Hotel Art | Elina Sarlin: Laajakulmapeili 3.6.–31.8.2022

Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamo on koronatauon jälkeen jälleen avannut showroomin GLO Hotel Artiin.

Vuoden 2022 ensimmäinen taiteilija on seuran jäsen Elina Sarlin. Esillä olevat teokset ovat lainattavissa ja ostettavissa lainaamoehdoin.

Maalausten keskiössä on ihmisenä olemiseen liittyvä tematiikka; läsnäolo, ajan kuluminen ja kysymykset tietoisuuden ja todellisuuden luonteesta. Teosten lähtökohta − ja niiden kantava voima − on musta pohja. Tämä tummuus ei ole tyhjyyttä, vaan täyteyttä; salattua elämää kuhiseva makrokosmos, josta maalaus näyttää meille vain pinnan yläpuolelle jäävän tason. Epätoden ja toden raja on häilyvä − tummuus luo määrittelemättömän tilan, aavistuksen siitä, mikä olemassaolossamme on käsittämätöntä.

Näyttelyn nimi, Laajakulmapeili, viittaa oivalluksen todellisuuskäsitystä laajentavaan voimaan. Sisäinen maailmamme ja sitä kautta myös kokemuksemme ulkoisesta todellisuudesta ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Maalaukset keskittyvät tähän muutosprosessiin, niihin oviin, jotka saattavat aueta yllättävissä suunnissa. Teokset käsittelevät kysymystä yhteyden mahdollisuudesta, niin itseen kuin itsen ulkopuolelle, ja pohtivat siihen liittyvää pelkoa, surua, menetystä, rauhaa ja rakkautta. Keskeistä on hetkellisyys, ja se kiistämätön merkityksellisyyden tunne, joka liittyy olemassa olemiseen fyysisenä, ruumiillisena kokemuksena.

Elina Sarlinin teokset Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamon valikoimassa

Varaa huone

Erikoistarjoukset Varaa nyt